Εμβολιασμός Ρομά στον δήμο Πηνειού

Εμβολιασμός Ρομά στον δήμο Πηνειού

Στις 6 Οκτωβρίου 2022  το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Πηνειού στα πλαίσια του προγράμματος «Υγεία για Όλους» σε συνεργασία με την εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, την 6Η Υ.Π.Ε., την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον ΕΟΔΥ, το Κέντρο Υγείας Γαστούνης και τον Δήμο Πηνειού, πραγματοποίησε με επιτυχία δράση εμβολιασμού και παιδιατρικής εξέτασης παιδιών Ρομά στον δήμο Πηνειού.

Ο εμβολιασμός έγινε στο “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πηνειού” το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π.. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001811 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεία.

Εμβολιασμός Ρομά στον δήμο Πηνειού

Εμβολιάστηκαν 26 παιδιά από 2 έως 16 ετών και πραγματοποιήθηκε προληπτικός παιδιατρικός έλεγχος στα συγκεκριμένα παιδιά. Με βάση το ιστορικό των ασθενών τα εμβόλια που έγιναν ήταν: Πνευμονιόκοκκου, Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας, Hπατίτιδας A’, Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη, Ηπατίτιδας Β, Πολιομυελίτιδας.

Scroll to Top