Επίδομα Προνοιακής Αναπηρικής Παροχής

Ενημερωθείτε για την διαδικασία υποβολής αιτήματος για το Επίδομα Προνοιακής Αναπηρικής Παροχής.

Επίδομα Προνοιακής Αναπηρικής Παροχής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά χορήγησης που πρέπει να υποβληθούν στο Κέντρο Κοινότητας:

  • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)).
  • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου.
  • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
  • Οι πολίτες άλλων χωρών, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
  • Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
  • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Το Κέντρο Κοινότητας επιφυλάσσεται για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι αναγκαίο και μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα/αιτούσα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2623032472, 2623032293E-mail επικοινωνίας: kentrkoinkea@gmail.com

Οι πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση τους μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.epidomastegasis.gr/

Scroll to Top