Επίδομα Στέγασης

Ενημερωθείτε για την διαδικασία υποβολής αιτήματος για το Επίδομα Στέγασης.

Επίδομα Στέγασης

Στόχος και Σκοπός του Προγράμματος:

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα αναφέρονται στην αριθμ. Δ13οικ.10747/256 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά χορήγησης που πρέπει να υποβληθούν στο Κέντρο Κοινότητας:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα
  • Φωτοτυπία τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)
  • Εκκαθαριστικό
  • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Κατοικίας σε ισχύ για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον μήνα υποβολής – στο όνομα του αιτούντος /ούσης
  • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (στο όνομα του/της αιτούντα/αιτούσας)
  • Έντυπο συναίνεσης (υπερσύνδεσμο) για τα ενήλικα μέλη που διαμένουν μαζί στο νοικοκυριό (ή δίνεται από την υπηρεσία και επικυρώνεται στα ΚΕΠ από όλα τα ενήλικα μέλη πλην του/της αιτούντα/αιτούσας)

Ειδικές περιπτώσεις :

  • Βεβαίωση Φοίτησης των τέκνων από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες (από την ηλικία των 5 ετών έως την ηλικία των 16 ετών)
  • Φωτοτυπία Διαζευκτήριο – Επιμέλεια ανήλικων/προστατευόμενων τέκνων,
  • Φωτοτυπία άδεια διαμονής ή Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη ή ταυτότητα ομογενούς σε ισχύ (για όλα τα μέλη του νοικοκυριού)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Το Κέντρο Κοινότητας επιφυλάσσεται για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι αναγκαίο και μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα/αιτούσα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2623032472, 2623032293E-mail επικοινωνίας: kentrkoinkea@gmail.com

Οι πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση τους μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.epidomastegasis.gr/

Scroll to Top