ΚΕΑ - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Ενημερωθείτε για την διαδικασία υποβολής αιτήματος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ΚΕΑ - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Στόχος και Σκοπός του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Απαραίτητα Δικαιολογιτικά:

Δικαιολογητικά χορήγησης που πρέπει να υποβληθούν στο Κέντρο Κοινότητας:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)
 • Εκκαθαριστικό
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Κατοικίας σε ισχύ για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον μήνα υποβολής – στο όνομα του αιτούντος /ούσης
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (στο όνομα του/της αιτούντα/αιτούσας)
 • Έντυπο συναίνεσης (υπερσύνδεσμο) για τα ενήλικα μέλη που διαμένουν μαζί στο νοικοκυριό (ή δίνεται από την υπηρεσία και επικυρώνεται στα ΚΕΠ από όλα τα ενήλικα μέλη πλην του/της αιτούντα/αιτούσας)
 • Φωτοτυπία ΙΒΑΝ λογαριασμού Τραπέζης (στο όνομα του αιτούντα/αιτούσας)

Ειδικές περιπτώσεις :

 • Βεβαίωση Φοίτησης των τέκνων από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες (από την ηλικία των 5 ετών έως την ηλικία των 16 ετών)
 • Φωτοτυπία Διαζευκτήριο – Επιμέλεια ανήλικων/προστατευόμενων τέκνων,
 • Φωτοτυπία άδεια διαμονής ή Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη ή ταυτότητα ομογενούς σε ισχύ (για όλα τα μέλη του νοικοκυριού)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Το Κέντρο Κοινότητας επιφυλάσσεται για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι αναγκαίο και μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα/αιτούσα.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2623032472, 2623032293E-mail επικοινωνίας: kentrkoinkea@gmail.com

 

Οι πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση τους μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.epidomastegasis.gr/

Scroll to Top