Υπερεσίες

Ενημερωθείτε για τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα που σας αφορούν.

Υπηρεσίες, Παροχές, Νέα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τρέχοντα και νέα προγράμματα που υλοποιούνται. Επίσης επισπευτείτε τη σελίδα Ανακοινώσεις όπου αναρτάμε μελλοντικά προγράμματα και δράσεις του Κέντρου μας.

ΚΕΑ - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Ακολουθήστε το σύνδεσμο και ενημερωθείτε.

Επίδομα Προνοιακής Αναπηρικής Παροχής

Ακολουθήστε το σύνδεσμο και ενημερωθείτε.

Επίδομα Στέγασης

Ακολουθήστε το σύνδεσμο και ενημερωθείτε.

Επίδομα Γέννησης

Ακολουθήστε το σύνδεσμο και ενημερωθείτε.

Επίδομα Προνοιακής Αναπηρικής Παροχής

Ακολουθήστε το σύνδεσμο και ενημερωθείτε.

Επίδομα Στέγασης

Ακολουθήστε το σύνδεσμο και ενημερωθείτε.

Τρίτη Ηλικία (ΚΑΠΗ)

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​

Wireless Fax & Printer

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​

Scroll to Top